The Pin Dolls setlists

Temat: Podatki w Nieruchomościach
...• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, • prawa wieczystego użytkowania gruntów, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Oznacza to, że każda sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od momentu nabycia jest objęta PIT. Podatek od dochodu Do nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 r. przy ich sprzedaży trzeba stosować przepisy ustawy o PIT obowiązujące w tym okresie. Zgodnie z nimi podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami wynosi 19 proc. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący...
Źródło: maszewska37.sisco.pl/forumphpbb/viewtopic.php?t=87